Saps kommer från och med mars ta över uppdraget inom Vitvaruservice för Mitthem AB fastigheter i Sundsvall. Vi kommer i det nya avtalet utföra både installationsarbeten avseende tvättutrustning och vitvaror och avtalet uppnår ett avtals värde på 25 MSEK under avtalsperioden.

Uppdraget ger Saps en stark etablering inom området och en ett steg närmre mot att växa sig större inom segmentet vitvaruservice med denna typ av avtal.

KUNDPORTAL