Förnyat certifikat ISO

 In Okategoriserade

Saps har fått förnyat certifikat genom att verksamhete i sin helhet uppvisat att man väl uppfyller samtliga krav i ISO 14001:208 och ISO 9001:2 004. Certifierande organ LRQA. (.PDF certifikat)

Recent Posts

Leave a Comment

KUNDPORTAL