Förnyat ISO-certifikat, arbetet fortsätter

Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Under hösten har både operativa enheter och stabsenhetern arbetat med en förnyelserevision av ledningssystemet. Saps har därefter erhållit förnyat certifikat genom att verksamheten i sin helhet uppvisat att man väl uppfyller samtliga krav i ISO 9001 respektive 14001. Inom Saps har alla frågor inom HSEQ-området (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) högsta prioritet. Arbetet fortsätter med att utveckla ledningssystemet ytterligare inom områden såsom arbetsmiljöfrågor.

Sök på saps.se