Saps

Under hösten har både operativa enheter och stabsenheterna genomgått revision av ledningssystemet. Saps har därefter erhållit förnyat certifikat genom att verksamheten i sin helhet uppvisat att man väl uppfyller samtliga krav i ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Inom Saps har alla frågor inom HSEQ-området (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) högsta prioritet. Arbetet fortsätter med att utveckla ledningssystemet ytterligare, särskilt inom områden som rör arbetsmiljöfrågor. Vid frågor, kontakta Rabi Tezel, HSEQ/CPO