Saps

IFMA, är det största internationella nätverket inom Facility Management och stödjer 24.000 medlemmar i 105 länder världen över. IFMA:s mission är att globalt avancera och stödja Facility Management-branschen. Facility Management delas upp i två sektorer, Soft FM (som är vaktmästeri, städning, konferensservice och catering mm.) och Hard FM (som motsvarar teknisk förvaltning och tillhörande tjänster).

IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom IFMA och har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility Management-branschen i Sverige. Under de senaste åren har IFMA Sverige vuxit med över 100% och är idag med sina över 500 medlemmar det självklara branschnätverket för personer och organisationer inom Facility Management i Sverige.

Vi på Saps ger oss nu på att delta i nätverksträffar i form av föredrag, studiebesök och workshops i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, konferenser och seminarier, så som exvs. Nordic Workplace – det största årliga branscheventet inom Facility Management i Sverige. Vår satsning innebär också att vi söker ta del av IFMA:s samarbeten med bla Karlstad Universitet och Affärshögskolan i Malmö och Stockholm.