Saps har glädjen att meddela att man erhållit certifikat för arbetsmiljö, ISO 45001. Certifieringen fokuserar på hälsa och säkerhet.

ISO 45001 publicerades i mars, 2018. Syftet är att göra det enklare för organisationer att visa att man aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor och säkerhet.

Arbetsmiljö är en av Saps viktigaste grundpelare, där medarbetarens hälsa och säkerhet står i centrum. Denna certifiering bekräftar att vi systematiskt arbetar med att förbättra arbetsplatsens arbetsmiljö. Genom att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare, ser vi till att våra medarbetare blir våra kunders största tillgång, säger Stefan Emericks, VD på Saps.

Vid frågor, vänligen kontakta Rabi Tezel, vVD.

 

KUNDPORTAL