Saps har tecknat ett nytt avtal med Sjöfartsverket avseende teknisk fastighetsdrift i södra Sverige. Avtalet sträcker sig över fyra år och omfattar 35 fastigheter. Det är mycket glädjande att Saps vunnit detta avtal, där vi fortsätter bredda vårt erbjudande inom vårt affärsområde Fastighet. Vid frågor kontakta Conny Hägglöf, COO 0770-110040ö.

KUNDPORTAL