Saps

Avtalet avser tillsyn, skötsel, avhjälpande, underhåll och vissa administrativa arbetsuppgifter för Gårdstensbostäder AB:s fastighetsbestånd om ca 2750 lägenheter och 2 centrumanläggningar. Saps medarbetare kommer arbeta tätt tillsammans med kundens förvaltare och boende i området. Med detta uppdrag fortsätter vi att stärka vår position, och visar igen vår styrka som leverantör av teknisk förvaltning inom Segment Fastighet – säger Conny Hägglöf, COO Saps Service Management. Avtalet startar under första kvartalet och sträcker sig över 4 år.