Saps

Kontraktet för Drift och underhåll av hållplatsutrustning på busshållplatser, tågstationer och terminaler inom Västtrafik Öst stannar kvar hos oss på Saps Service Management. Vårt starka erbjudande är marknadens bästa – och samarbetet med Västtrafik är viktigt för våra servicetjänster inom Segment Infrastruktur. ”Västtrafik är en av företagets viktigaste kunder och nu satsar vi mot nya affärer, stärkta av vårt förnyade förtroende”, säger Stefan Emericks, VD Saps Service Management.