Saps

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i covid-19-situationen samordnar Saps Service Management nationellt för att hantera sin löpande verksamhet och har pandemiplaner för att stödja och skydda sina medarbetare och konsumenter.

Saps Service Managements absolut högsta prioritet är våra och medarbetares och kunders hälsa och säkerhet. Saps Service Management har stärkt de gällande reglerna för personlig hygien och infektionsbekämpning som kommer att minska risken för att detta eller något annat virus sprider sig.

Lokalt har vi proaktivt hanterat åtgärder tillsammans med våra kunder sedan utbrottet först tillkännagavs, vilket säkerställer fortsatt verksamhet och säkerheten för medarbetarna och konsumenterna där vi geografiskt har verksamhet.

Allt eftersom situationen utvecklas följer Saps Service Management riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och lokala myndigheterna och kommer fortsättningsvis noga övervaka situationen.

För att begränsa risken för spridning av Coronavirus:

 

(Källa: www.folkhalsomyndigheten.se 2020-03-11)

 

KUNDPORTAL