Vi på Saps är glada över med berätta att vi tecknat avtal med Hallandstrafiken där vi kommer att ta hand om deras hållplatsservice. Vi kommer att ansvara för skötsel, underhåll och repartitioner av utrustning på busshållplatser och tågstationer med start 1 juli 2020.

Vi vill också berätta att vi tecknat avtal med Akademiska Hus som avser driftentreprenad och fastighetsjour av studentbostäder i Stockholm och Uppsala, vilket gäller två separata kontrakt. Uppstart sker 1 maj och vi ser mycket fram emot båda samarbeten.

Vår vVD Rabi Tezel berättar att –” Vi är väldigt stolta över förtroendet båda samarbetsparterna ger oss, vi på Saps Service Management jobbar alltid med ett hängivet ansvarstagande, där enkla och flexibla lösningar alltid står i fokus. Med våra lösningar frigör vi kunden från uppgifter som gör att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vår stryka är att vi är rikstäckande och samtidigt personliga!”.

 

KUNDPORTAL