Saps tecknar avtal med Sundbybergs kommun avseende service av parkeringsautomater. Avtalstiden löper över fyra år.

 

Saps vVD, Rabi Tezel, kommenterar affären: Vi har sedan ett flertal år tillbaka samarbete med Trafikkontoret i Stockholms Stad avseende service av deras parkeringsautomater. Med denna affär utökar vi vår kompetens och förstärker vår position inom affärsområdet infra och automatservice i området, vilket är positivt!

 

KUNDPORTAL