Saps tecknar avtal med Tornberget i Haninge avseende fastighetsskötsel av dess fastighetsbestånd. Avtalstiden löper på i 4 år.

Saps vVD, Rabi Tezel, kommenterar affären: Det är glädjande nyheter att vi vunnit ytterligare en affär inom fastighetsskötsel och fastighetsteknik i Stockholmsområdet. Detta förstärker vår marknadsposition inom vårt affärsområde Fastighet sedan vi vann två kontrakt som avser fastighetsdrift av Akademiskas Hus studentbostäder i Stockholm och Uppsala.

 

KUNDPORTAL