Avtalet med Göteborgs Stads Parkering avser leverans, montering, demontering och underhåll av vägmärkes- och informationsskyltar. Avtalstiden löper på under två års tid med option om förlängning i ytterligare två år. Kontraktet har ett värde på ca 20 MSEK under avtalsperioden.

 – Det är oerhört kul att vi vunnit denna upphandling! Vi finns sedan tidigare i Göteborg och med denna affär förstärker vi vår marknadsposition inom affärsområdet Infra, säger Saps vVD, Rabi Tezel.

Göteborgs Stads Parkering, med varumärket Parkering Göteborg, samordnar ca 71 000 parkeringar i Göteborg och har som målsättning att skapa parkeringslösningar som hjälper parkeringskunder att hitta flytet i sin vardag. Bolaget bidrar till att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar stad för boende, besökare och verksamma i Göteborgsregionen.

– Jag ser fram emot att samarbeta med Saps och har stort förtroende över att leverans och service motsvarar de krav vi har, säger Amir Torkalinaghipoor, chef Parkeringsservice på Göteborgs Stads Parkering.

 

KUNDPORTAL