Saps kan med stor glädje meddela att vi tecknat avtal med Västerås stad. Avtalet avser teknisk drift av byggnader och installationer och har ett uppskattat värde på ca 250 MSEK under avtalsperioden.

Saps vVD, Rabi Tezel, kommenterar affären: Det är mycket glädjande att vi vunnit detta spännande uppdrag! Vi får möjligheten att etablera oss i Västerås samtidigt som vi utökar vår kompetens och förstärker vår position inom teknisk fastighetsdrift.

Västerås stads Teknik- och fastighetsförvaltning har ett brett uppdrag. Vi har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter, vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning samt Västerås kommunala gator, parker, naturområden och parkeringar. Fastighetsenhet har nu upphandlat och kontrakterat vår fastighetsdrift för tillsyn och skötsel med Saps. Västerås stad strävar alltid att bygga energieffektivt, att skapa god långsiktig hållbarhet med högt miljötänk.  

Vi ser fram emot att samarbeta med Saps och har stort förtroende över att leverans och service motsvarar våra ställda krav, säger Thomas Pennanen Enhetschef/ombud.

 

KUNDPORTAL