Saps vinner igen! Denna gång tecknar man avtal med Alingsås kommun avseende klottersanering och borttagning av affischer med en avtalstid som sträcker sig över en fyraårsperiod.Klotterskyddsåtgärder är ett vanligt förekommande segment inom flertalet av våra kunduppdrag i båda affärsområden, Fastighet och Infra. Kompetensen i vår verksamhet är gedigen och vi ser fram emot att leverera Sveriges bästa service åt vår nya kund, säger Rabi Tezel, VD på Saps.

Lite kuriosa: Saps ägare, Stefan Emericks, grundade Saps på egen hand under 90-talet som 17-åring. Till en början var majoriteten av alla uppdrag inom klottersanering. Idag har Saps utvecklats till ett rikstäckande företag med verksamhet inom flera segment och affärsområden.

KUNDPORTAL