Saps kan med stor glädje meddela att vi tecknat avtal med Sjöfartsverket. Avtalet avser fastighetsteknisk drift och underhåll av Sjöfartsverkets byggnader inom västra Sverige med en avtalstid som sträcker sig över en femårsperiod inklusive option om förlängning.

  • Vi är givetvis mycket stolta över förtroendet som vår befintliga samarbetspartner gett oss. Sjöfartsverket är sedan tidigare en viktig kund för Saps där vi tillhandahåller motsvarande tjänster åt Sjöfartsverkets byggnader i södra delen av Sverige. Denna affär stärker vår marknadsposition ytterligare inom segmentet Fastighet, säger Rabi Tezel, VD på Saps.

Entreprenaden omfattar i huvudsak Lotsstationer, Sjömansservice, kontorsbyggnader, verkstäder och bostadsbyggnader inom ett geografiskt område runt Göteborg och Trollhättan.

  • Saps anbud var sammantaget det ekonomiskt mest fördelaktiga för Sjöfartsverket, och det ska bli spännande att följa utvecklingen av entreprenaden och Saps erbjudande inom ramen för kontraktet, säger Mikael Axén, Teknikförvaltare på Sjöfartsverket. Jag ser fram emot att implementera entreprenaden, och jag räknar med att samarbetet kommer att stödja Sjöfartsverket i både teknisk drift och underhållsplanering, fortsätter Mikael Axén.

Sjöfartsverket ansvarar på uppdrag av Sveriges regering för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss; Lotsning, farledshållning, isbrytning, sjötrafikinformation, sjögeografisk verksamhet, sjömansservice samt sjö- och flygräddning.

 

KUNDPORTAL