Saps

Saps vinner nytt kontrakt med Västtrafik AB i hela Västra Götaland inom infra services. Uppdraget stärker Saps marknadsposition ytterligare då vi redan är starkt etablerade i regionen.

Uppdraget avser fältservice, installation/montage, funktionskontroller i serviceverkstad, lagerhanteringstjänster och beredskaps/ jourtjänst på betal- och kommunikationsutrustning för Västtrafik AB. Uppdraget är värt cirka 60 miljoner kronor under kontraktsperioden.

-Saps VD, Rabi Tezel, kommenterar affären enligt följande: Det är oerhört glädjande att Saps vunnit denna affär. Vi har gedigen erfarenhet av just tekniskservice, och denna affär förstärker vår marknadsposition ytterligare inom segmentet infra.

KUNDPORTAL