Infra Services, Saps

Saps vinner nytt kontrakt med Gävle Kommun inom infra services. Uppdraget stärker Saps marknadsposition ytterligare då vi redan är starkt etablerade i regionen.

Avtalet omfattar drift- och underhåll av väderskydd samt cykelgarage i Gävle kommun. avtalet sträcker sig över fyra år.

-Saps VD, Stefan Emericks kommenterar affären enligt följande: Det är oerhört glädjande att Saps vunnit denna affär. Vi har gedigen erfarenhet av just drift och underhåll av värderskydd, och denna affär förstärker vår marknadsposition ytterligare inom segmentet infra.

KUNDPORTAL