Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Saps har fått förtroendet att leverera teknisk fastighetsförvaltning och utemiljö för Eskilstuna Logistik och Etablering. Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

-Fastighet är ett av Saps snabbast växande segment och genom detta nyvunna avtal förstärker vi vår marknadsposition. Saps ser med stor positivitet framemot uppdraget med Eskilstuna Logistik och Etablering, säger Rabi Tezel, vice VD på Saps.

KUNDPORTAL