Saps har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Stångåstaden avseende fastighetsskötsel och mindre transporter med option om ytterligare två års förlängning. AB Stångåstaden är ett kommunalägt fastighetsbolag. Koncernen äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter.

-Detta nya uppdrag leder till att Saps förstärker sin position inom segmentet Fastighet. Vi har länge velat utveckla vår verksamhet i Linköping och vi är oerhört glada över att ha fått Stångåstaden som ny kund, säger Rabi Tezel, vice VD på Saps.

KUNDPORTAL