Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Saps har tecknat ett nytt avtal med Västerviks kommun avseende transporter av hjälpmedel och sänghantering.

-Saps vice VD, Rabi Tezel, kommenterar affären på följande vis: Detta är andra affären inom hjälpmedelstransporter och sänghantering som Saps vunnit den senaste tiden. Affären bidrar till att Saps växer inom segmentet hälso- och sjukvård, vilket är väldigt positivt.

KUNDPORTAL