Saps vinner igen! Denna gång tecknar Saps avtal med Sandvikenhus avseende installation och service av vitvaror. Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod och är värt cirka 15 MSEK under kontraktsperioden.

  • Installation och service av vitvaror är ett av våra större segment inom affärsområdet Fastighet. Det känns roligt att vi växer inom detta område samtidigt som vi etablerar oss på en ny ort. Vi ser fram emot att få leverera Sveriges bästa service åt Sandvikenhus och deras hyresgäster, säger Rabi Tezel, VD på Saps.

Teknik, Händerna, Avtal, Okej, Skärmen

KUNDPORTAL