Saps vinner igen! Saps har tecknat nytt avtal med Västfastigheter avseende hållplatsservice i norra delen av Västra Götaland. Avtalet sträcker sig över en treårsperiod med option om ytterligare tre års förlängning. Kontraktssumman uppskattas uppgå till cirka 40 MSEK över hela kontraktsperioden. Samtidigt passar Saps på att vinna tillbaka avtalet med Västfastigheter avseende hållplatsservice i södra delen av Västra Götaland.

  • Saps VD, Rabi Tezel, kommenterar affärerna: Det känns riktigt kul att ha vunnit dessa affärer. Vi är en av landets största aktörer inom hållplatsservice och denna affär förstärker vår marknadsposition inom just detta segment. Vi ser fram emot att få leverera Sveriges bästa service åt Västfastigheter.

Högtryckstvätt på hållplats av Saps

 

KUNDPORTAL