Saps kan med stor glädje meddela att vi tecknat avtal med Stockholms hamnar. Avtalet avser teknisk förvaltning och drift av fastigheter och har ett uppskattat värde om cirka 40 MSEK under kontraktsperioden.

  • Vi är oerhört stolta över förtroendet som vår nya samarbetspartner gett oss. Vi ser fram emot att få komma igång och leverera god service åt vår nya partner, säger Rabi Tezel, VD på Saps.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik och har ett stort bestånd av hamn- och sjöfartsrelaterade byggnader.

  • Vi är mycket glada över att vara i mål och att kunna börja samarbetet med vår nya outsourcingpartner Saps, som svarar väl mot de krav som vi ställt, säger Per Rydberg, upphandlingschef på Stockholms hamnar.

Sapsfordon med medarbetare framför

KUNDPORTAL