Sanna arbetar idag som Agency Director på Spoon Agency i Göteborg och har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med någon form av försäljning.  ”Saps är en konkurrenskraftig aktör på den svenska marknaden som med sina tjänster tilltalar såväl den offentliga som den privata sektorn Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att upptäcka nya forum och se utvecklingsmöjligheter i tjänster som vi idag inte ens vet att vi behöver. Gör vi detta på rätt sätt ökar hållbarheten, lojaliteten och kapacitet.”

Fredrik är advokat/partner på MAQS Advokatbyrå och företräder svenska och internationella företag/bolag. Fredrik är även verksam som skiljeman i skiljeförfaranden och av Stockholms Handelskammare certifierad medlare. Fredrik har idag suttit i styrelsen för MAQS i över tio år och också varit bolagets VD under drygt fyra år. Han tackade ja som styrelsemedlem för att tillföra nytt blod och nytänkande. ”Starkaste sidan är att det finns en tydlig och rak ägare som förväntar sig att alla medarbetare varje dag gör sitt yttersta för bolaget, kunderna och sig själva. Efter en fördjupad insikt om vad Saps gör bra och kan utveckla ser jag fram emot att tillsammans med övriga befattningshavare skapa mervärde på samtliga plan och stärka ett redan starkt varumärke. Då lyfter lönsamheten. Men också trivseln.”

 

Varmt välkomna!

KUNDPORTAL