Vi kan med stor glädje meddela att vi vunnit tillbaka uppdraget som avser service och installation av vitvaror åt Karlskronahem. Avtalet har ett uppskattat värde om cirka 20 MSEK under avtalsperioden.

Karlskronahem är en strategiskt viktig och befintlig kund sedan flera år tillbaka. Vi är givetvis mycket glada över att vi åter fått förtroendet att leverera Sveriges bästa service, säger Saps VD, Rabi Tezel.

Sapsfordon med medarbetare framför

KUNDPORTAL