Saps

Maria Ahlström började som ny HR-chef hos oss den 18:e januari. Maria har de senaste 10 åren haft olika ledande HR-befattningar, inom framför allt energisektorn. Att utveckla HR’s leverans in i framtiden och skapa förutsättningar att nå Saps vision och mål genom att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare, ser Maria som sitt viktigaste uppdrag som HR-chef.

KUNDPORTAL