Saps

Saps har tecknat avtal med PostNord avseende tekniska tjänster i hela Sverige. Avtalstiden gäller i tre år med potentiell förlängning om 4 år. Potentialen i avtalet uppgår till ca 20 MSEK/år.

– PostNord är en befintlig kund, och det är oerhört glädjande att få möjligheten att utveckla samarbetet ytterligare, säger Rabi Tezel, vVD på Saps.

 

KUNDPORTAL