Facility Services, Infra Services, Medical Services, Saps

Saps har tecknat ett nytt avtal med Skånetrafiken avseende drift och underhåll av hållplatser och stationer i hela Skåne. Avtalet sträcker sig över en femårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Kontraktssumman uppskattas uppgå till ca 50-70 MSEK över kontraktsperioden.

-Saps VD, Stefan Emericks, kommenterar affären enligt följande: Det är oerhört glädjande att Saps vunnit denna affär. Vi har gedigen erfarenhet av just hållplatsservice i övriga delar av landet, och denna affär förstärker vår marknadsposition inom segmentet infra.

KUNDPORTAL